Atatürk

Can verip de aldığınız illeri
Sattı iki dinli kulun kulları
Uyanıp da bir görseydin halleri
Ölüp ölüp dirilirdin Atatürk

Parça parça satıyorlar vatanı
Unuttular topraklarda yatanı
Bir görseydin paşa paşa satanı
Yüreğinden yarılırdın Atatürk

Koltuk için bataklığa ittiler
Brüksel’de Sevr’e imza attılar
Utanmadan keyif çatıp yattılar
Can evinden vurulurdun Atatürk

Bir ayağı Arabistan çölünde
Pazarlama işi düşmez dilinde
İMF’ye hainlerin elinde
İnan sende verilirdin Atatürk

Çember sakal kirli kirli saçlılar
Çocuk yaşta kızlar sıkma başlılar
Gelmiş geçmiş yönetenler suçlular
Bu gençliğe darılırdın Atatürk

Her beldede birkaç tane külliye
Bakma, Yiğit gibi sivri dilliye
Sonunda varıp kuvveyi milliye
Ruhlarına sarılırdın Atatürk… Harun Yiğit 02.05.2007
 

Harun Yiğit