Atatürk

Bir dünya savaşı çok kanlı bitti
Mavi gözleriyle daldı Atatürk
Bandırma vapuru hareket etti
Uçurum yanında dal'dı Atatürk

Derinden düşünen bir adam vardı
On dokuz Mayıs'ta Samsuna vardı
Milli mücadele tüm halkı sardı
Özgürlük andıyla geldi Atatürk

Bu kıvılcım ile yandı bir ateş
Öyle bir ateş ki bir kendine eş
Ulusun önderi parlayan güneş
Kurtuluşa adım oldu Atatürk

Bir millet kükredi titredi düşman
İngiliz,Fransız,Yunanlı pişman
Bu ulusta varken inanç ve iman
Özgürlüğe giden yoldu Atatürk

Senin eserindir şanlı istiklal
Seninle yazıldı çünkü istikbal
Öyle bir savaş ki kutsal mı kutsal
Aydınlık yolunu buldu Atatürk

Kurtuluş savaşı zaferle bitti
Düşmanlar ardına bakmadan gitti
Destanlar yazılan cumhuriyeti
Gençliğe hediye bildi Atatürk

Bütün yurda barış hakim olmuştu
Ülkem devrimlerle huzur bulmuştu
Atam hastalanıp birden solmuştu
Gönüllere hüzün saldı Atatürk

Şimdi hayatının bu kısımında
Hastalık yürüdü zor yaşamında
Otuz sekiz yılı On Kasımında
Siroz pençesinde soldu Atatürk

O sabah bayraklar yarıya indi
Ulusun bağrına bir matem sindi
Atamın acısı tamamen dindi
Dokuzu beş geçe öldü Atatürk...
 

Mehmet Emin Ermekin