Şiirler Atatürk Şiirleri ...Bizim Şiirimiz...Hece...Atatürk.

...Bizim Şiirimiz...Hece...Atatürk.

Eşsiz ve benzersiz bakışı ile
Çözülmez sımsıkı sırdı ATATÜRK
Haksızlığa karşı çıkışı ile
Düşmanları için zordu ATATÜRK
.................................................................Burhanettin AKDAĞ(Ayak)
Düşmanı Ege'de denize döküp
İstiklâl burcuna bayrağı dikip
Aşılmaz çekilmez güçlüğü yıkıp
Parlak Cumhuriyeti kurdu ATATÜRK
.................................................................Burhanettin AKDAĞ
Selanik'ten çıkıp ta Osmanlı'ya
İngiliz,Fransız ve İtalyan'a
Yurdumda yaşayan tüm yılanlara
Ağzının payını verdi ATATÜRK
.................................................................Seher DUMAN
Bunlar gibi de yan gelip yatmazdı
Yurdu üç kuruşa tutup satmazdı
Cılk fikrin peşinden kalkıp gitmezdi
Hep ilerisini gördü ATATÜRK
.................................................................Ozan Şerafettin HANSU
Ömrünce çalıştı sürmedi sefa,
Kahraman millete vermedi cefa,
Ufkunda aydınlık kalbinde vefa,
Vatanı kaplayan nurdu ATATÜRK
.................................................................Gürsel GÜVELOĞLU
Hainin boynunu vurdu sıradan
O' dur bu ülkeyi baştan var eden
Doğaya resmini çizmiş Yaradan
Evliya gibi de sırdı ATATÜRK
.................................................................Ferdi KÜÇÜK
Cahiller padişah peşinde koştu,
Cumhuriyet dedi çağları aştı,
İnkılap deyince sarıklar düştü,
Yıllar sonrasını gördü ATATÜRK
.................................................................Ziya DOĞAN
Tek adam olmanın apayrı yeri,
Dünyaya gelmişti başarı devi
Onunla onurlu herkesin evi
Şimdi de gafleti vurdu ATATÜRK
.................................................................Tamay Önal POLAT
Millet Egemendir gayrisi yalan
Dursun bu ülkede sömürü talan
El etek öpmeden yücede kalan
Bir insanlık dersi verdi ATATÜRK
.................................................................Ertuğrul ŞAKAR
Gözler çakmak çakmak baktı mı yakan
Bu millet uğruna karlarda yatan
İstiklâl deyip de bu aziz vatan
Uğruna savaşan sırdı ATATÜRK
.................................................................Fatih GÖKLER
Türküm, susmaz dilim, bükülmez kolum
Öğünüp çalışmak doğruluk yolum
Vatanım namusum, onurum yurdum.
Her dem kulak verin derdi ATATÜRK
.................................................................Zekeriya DUMAN
Maviydi gözleri engini sardı
Emindi sözleri birliğe kardı
Yürekti közleri düşmana hardı
Her daim doğruyu gördü ATATÜRK
.................................................................Ali IŞIK
Hani demiştin ya 'gaflet, dalalet,'
'Şahsi menfaatler' ve de 'hıyanet,'
'iç dış mihrak'larda gördük nihayet,
Damarda asil kan vardı ATATÜRK
.................................................................Tamay ÖNAL POLAT
Onurluydu daim, eğmez başını
Bilgeydi yaşından bilir işini
Bir daha geçmez ki görsek düşünü
Can içinde cânan yârdı ATATÜRK
.................................................................Zübeyde GÖKBULUT
Şimdi tam zamanı merdin yiğidin
Seksen yıldır mesaj insandır pirin
O yurdun tabanı sonsuzca sevdin
Devrimin yaşamsa hürdü ATATÜRK
.................................................................Nadir SAYIN
Düşman vatanıma işgale girdi,
Sarı Zeybek Türk'ün önünde durdu.
Millet ''Kurtuluş''u Kemal'de gördü.
Medeniyet için sırdı ATATAÜRK
.................................................................Saniye BOZLU
Bir baştan bir başa yurdumu gezdi
Millete hor bakan gözleri sezdi
Düşmanın başını İzmir'de ezdi
Yaraları bir bir sardı Atatürk
.................................................................Emine SEVİM
Ata'nın elinden bir el aldık biz,
Tepeden tırnağa hep yeminliyiz
Oğlumuz, kızımız, yaşlı gencimiz
Yoluna baş koyup vardı ATATÜRK
.................................................................Tamay ÖNAL POLAT
Dünyaya bedeldi onun dilinde
Beyninde istiklal, sancak elinde
Yolu yok, suyu yok her bir ilinde
Türklüğün sırrına erdi ATATÜRK
.................................................................Zülfikar Yapar KALELİ
Allah denizlerin gök su rengini
Gözlerine vermiş sardı engini
Kara toprağımın kudret-erkini
Gücünü vermişti sardı ATATÜRK
.................................................................Vasfiye ÇETİN
Türklere devasa, bir lider oldu.
İmanlı yüreğe, hep neşe doldu.
Çözmesi zor değil, tek Türkler buldu.
Bu millet onunla, hürdü ATATÜRK
.................................................................Kerim BAYDAK
Vakit o vakitti zaman o zaman
Ege sahilleri toz ile duman
Kayboldu önünde sürüyle yunan
Hepsini denize sürdü ATATÜRK
.................................................................Ahmet ŞENER
Cumhuriyet nedir anlattı bize
Kara beyinleri getirdi dize
Korkmadan elini daldırdı köze
Yolumuz özgürlük derdi ATATÜRK
.................................................................Türkan DİNÇER
Topladı vatana aşık olanı
Durdurdu toprakta olan talanı
İşgalci düşmanın burda kalanı
Hepsini denize sürdü ATATÜRK
.................................................................Mahir BAŞPINAR
Ne eğildi yer, ne gönül kırdı
Erişilmez kılan onu bu sırdı
Atatürk kurtardı ulusu yurdu
Yıkılmıştı vatan kurdu ATATÜRK
.................................................................Vasfiye ÇETİN
Yoktur ki cihanda eşi benzeri
Hainliktir aramak başka lideri
Rahat uyu Atam dönmeyiz geri
'Cumhuriyet erdem' derdi ATATÜRK
.................................................................Ergin EROL
Cumhuriyet dedi ördü gönüle
Gülşendi sevgisi erdi bülbüle
Onurlu bilgeydi akar güzele
Zalimi kuruttu nûrdu ATATÜRK
.................................................................Rifat KAYA
Teröre nalet et dostum can Kürt
Günümüz kardeşlik canım kanım Türk
Temelde birleşim paylaşımı tüt
Cihanda sulh deyip sürdü ATATÜRK
.................................................................Nadir SAYIN
Hürriyetim kutsal,ecdadım yüce
Zorluk aşılacak,aydınlık gece
Kim gelirse gelsin,yanacak önce
Vatan seninleydi,hürdü ATATÜRK
.................................................................İsmet Bülent TAN
Cesareti O'nun özünde vardı
Esaret yaşantı gözünde dardı
Düşman istilası yüzünde ardı
Hain defterini dürdü ATATÜRK
.................................................................Mahir BAŞPINAR
Rabbimden armağan parlak bir nurdun
Yılmadan çalışıp uğraştın durdun
Cumhuriyet gibi bir ekol kurdun
Dahi zihniyeti serdi ATATÜRK
.................................................................Zeki İ.KIZILIŞIK
Bir aslan kükredi, bin çakal kaçtı,
Yurdumun kararan ufkunu açtı.
Fani bedeniyle cennete uçtu,
Tarihin bağrında yardı ATATÜRK
.................................................................Mehmet NACAR
Milletle elele coştu gönüller
Yanardağlar gibi patlar yürekler
Yediden yetmişe hep dirilmişler
Anlaşılmaz gizli sırdı ATATÜRK
.................................................................Osman KARAHASANOĞLU
Her tarafta düşman,yürekte iman
Ne ocaklar söndü,dönmedi yoldan
Kağnılar yürüdü,vermedi aman
Yaradan gönderdi,nurdu ATATÜRK
.................................................................İsmet Bülent TAN
Gençliğin yolundan şaşacağını
Yönetenin acze düşeceğini
Milletin bunları aşacağını
Bir asır önceden gördü ATATÜRK
.................................................................Burhanettin AKDAĞ(Final)
 

Su Gibi Şiir Grubu Şairleri