Atatürk 10

Bilinmez tarihin gizli sırında
Görmüştün aydınlık yarın Atatürk
Çanakkale’lerde Dumlupınar’da
Tarihe destanlar yazdın Atatürk

Padişah istemez tanımaz seni
Parlıyordu yıldızın doğuşun yeni
19 Mayıs bin dokuz yüz on dokuz günü
Vatana sınırlar çizdin Atatürk

Memleket perişan hain düşman çok
Yürekte vatan sevgisi korkun yok
Asildir bu millet gayrete bir bak
Düşmanın sırrını çözdün Atatürk

Girdiğin savaşlar zaferler senin
Kurduğun vatan cumhuriyet senin
Artık rahat yaşa hürriyet senin
Düşmanı cephede bozdun Atatürk

İlkeler devrimler nutuk eserin
Mareşal rütben cennettir yerin
Nice Hasan’lar nöbette askerin
On Kasımda bizi üzdün Atatürk
 

Hasan Demirci